Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TRA CỨU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

STTTên dịch vụ côngLĩnh vựcCấp CQQLMức độ
1Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm xãĐất đaiUBND Quận, Huyện2
2Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm_Trường hợp chưa thành lập văn phòng đăng ký đất đaiĐất đaiUBND Tỉnh, TP2
3Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm_Trường hợp đã thành lập văn phòng đăng ký đất đaiĐất đaiUBND Tỉnh, TP2
4Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtĐất đaiUBND Quận, Huyện2
5Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtĐất đaiUBND Tỉnh, TP2
6Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầuĐất đaiUBND Quận, Huyện2
7Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu_Trường hợp chưa thành lập văn phòng đăng ký đất đaiĐất đaiUBND Tỉnh, TP2
8Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu_Trường hợp đã thành lập văn phòng đăng ký đất đaiĐất đaiUBND Tỉnh, TP2
9Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mấtĐất đaiUBND Quận, Huyện2
10Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất_Trường hợp chưa thành lập văn phòng đăng ký đất đaiĐất đaiUBND Tỉnh, TP2
11Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất_Trường hợp đã thành lập văn phòng đăng ký đất đaiĐất đaiUBND Tỉnh, TP2
12Cấp, cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ định giá đấtĐất đaiCấp Bộ, Ngành2
13Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhânĐất đaiUBND Tỉnh, TP2
14Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép cơ quan có thẩm quyền đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiĐất đaiUBND Tỉnh, TP2
15Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhânĐất đaiUBND Quận, Huyện2
16Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất_Trường hợp chưa thành lập văn phòng đăng ký đất đaiĐất đaiUBND Tỉnh, TP2
17Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất_Trường hợp đã thành lập văn phòng đăng ký đất đaiĐất đaiUBND Tỉnh, TP2
18Cung cấp dữ liệu đất đaiĐất đaiCấp Bộ, Ngành2
19Cung cấp dữ liệu đất đaiĐất đaiUBND Tỉnh, TP2
20Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấpĐất đaiUBND Quận, Huyện2