Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TRA CỨU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

STTTên dịch vụ côngLĩnh vựcCấp CQQLMức độ
1Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (cấp Trung ương)Địa chất và khoáng sảnCấp Bộ, Ngành3
2Đóng cửa mỏ khoáng sảnĐịa chất và khoáng sảnCấp Bộ, Ngành3
3Cấp giấy phép khai thác khoáng sảnĐịa chất và khoáng sảnCấp Bộ, Ngành3
4Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sảnĐịa chất và khoáng sảnUBND Tỉnh, TP2
5Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (cấp Trung ương)Địa chất và khoáng sảnCấp Bộ, Ngành3
6Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sảnĐịa chất và khoáng sảnCấp Bộ, Ngành3
7Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản (cấp Trung Ương)Địa chất và khoáng sảnCấp Bộ, Ngành3
8Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sảnĐịa chất và khoáng sảnCấp Bộ, Ngành3
9Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệtĐịa chất và khoáng sảnCấp Bộ, Ngành3
10Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (cấp Trung Ương)Địa chất và khoáng sảnCấp Bộ, Ngành3
11Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản (cấp Trung Ương)Địa chất và khoáng sảnCấp Bộ, Ngành3
12Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản (cấp Trung Ương)Địa chất và khoáng sảnCấp Bộ, Ngành3
13Giao nộp, thu nhận dữ liệu về địa chất, khoáng sảnĐịa chất và khoáng sảnCấp Bộ, Ngành3
14Cung cấp, khai thác, sử dụng dữ liệu về địa chất, khoáng sảnĐịa chất và khoáng sảnCấp Bộ, Ngành3
15Nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản vào Bảo tàng Địa chấtĐịa chất và khoáng sảnCấp Bộ, Ngành3
16Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sảnĐịa chất và khoáng sảnUBND Tỉnh, TP2
17Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sảnĐịa chất và khoáng sảnUBND Tỉnh, TP2
18Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sảnĐịa chất và khoáng sảnUBND Tỉnh, TP2
19Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sảnĐịa chất và khoáng sảnUBND Tỉnh, TP2
20Đóng cửa mỏ khoáng sản Địa chất và khoáng sảnUBND Tỉnh, TP1