Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TRA CỨU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

STTTên dịch vụ côngLĩnh vựcCấp CQQLMức độ
1Cấp giấy phép khai thác khoáng sảnĐịa chất và khoáng sảnCấp Bộ, Ngành3
2Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sảnĐịa chất và khoáng sảnUBND Tỉnh, TP2
3Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sảnĐịa chất và khoáng sảnUBND Tỉnh, TP2
4Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản (cấp Trung Ương)Địa chất và khoáng sảnCấp Bộ, Ngành3
5Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sảnĐịa chất và khoáng sảnCấp Bộ, Ngành2
6Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sảnĐịa chất và khoáng sảnUBND Tỉnh, TP2
7Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sảnĐịa chất và khoáng sảnCấp Bộ, Ngành2
8Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sảnĐịa chất và khoáng sảnUBND Tỉnh, TP1
9Cung cấp, khai thác, sử dụng dữ liệu về địa chất, khoáng sảnĐịa chất và khoáng sảnCấp Bộ, Ngành2
10Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sảnĐịa chất và khoáng sảnCấp Bộ, Ngành2
11Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sảnĐịa chất và khoáng sảnUBND Tỉnh, TP2
12Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệtĐịa chất và khoáng sảnCấp Bộ, Ngành2
13Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệtĐịa chất và khoáng sảnUBND Tỉnh, TP2
14Đóng của mỏ khoáng sảnĐịa chất và khoáng sảnCấp Bộ, Ngành2
15Đóng cửa mỏ khoáng sảnĐịa chất và khoáng sảnCấp Bộ, Ngành2
16Đóng cửa mỏ khoáng sản Địa chất và khoáng sảnUBND Tỉnh, TP1
17Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sảnĐịa chất và khoáng sảnUBND Tỉnh, TP2
18Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản (cấp Trung Ương)Địa chất và khoáng sảnCấp Bộ, Ngành3
19Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sảnĐịa chất và khoáng sảnUBND Tỉnh, TP2
20Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sảnĐịa chất và khoáng sảnUBND Tỉnh, TP2