Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TRA CỨU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

STTTên dịch vụ côngLĩnh vựcCấp CQQLMức độ
1Cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồĐo đạc và bản đồCấp Bộ, Ngành3
2Cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồĐo đạc và bản đồCấp Bộ, Ngành3
3Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồĐo đạc và bản đồCấp Bộ, Ngành3
4Cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồĐo đạc và bản đồCấp Bộ, Ngành3
5Gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồĐo đạc và bản đồCấp Bộ, Ngành3