Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TRA CỨU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

STTTên dịch vụ côngLĩnh vựcCấp CQQLMức độ
1Cấp bổ sung danh mục hoạt động đo đạc và bản đồĐo đạc và Bản đồCấp Bộ, Ngành3
2Cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồĐo đạc và Bản đồCấp Bộ, Ngành3
3Cấp đổi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồĐo đạc và Bản đồCấp Bộ, Ngành3
4Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồĐo đạc và Bản đồCấp Bộ, Ngành3
5Cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồĐo đạc và Bản đồCấp Bộ, Ngành3
6Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồĐo đạc và Bản đồCấp Bộ, Ngành4
7Gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồĐo đạc và Bản đồCấp Bộ, Ngành3