Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TRA CỨU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

STTTên dịch vụ côngLĩnh vựcCấp CQQLMức độ
1Cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùngKhí tượng thủy vănUBND Tỉnh, TP2
2Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy vănKhí tượng thủy vănCấp Bộ, Ngành3
3Cấp lại giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùngKhí tượng thủy vănUBND Tỉnh, TP2
4Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy vănKhí tượng thủy vănCấp Bộ, Ngành3
5Điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùngKhí tượng thủy vănUBND Tỉnh, TP2
6Điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy vănKhí tượng thủy vănCấp Bộ, Ngành3
7Gia hạn giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùngKhí tượng thủy vănUBND Tỉnh, TP2
8Gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy vănKhí tượng thủy vănCấp Bộ, Ngành3
9Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy vănKhí tượng thủy vănCấp Bộ, Ngành3
10Thẩm định điều chỉnh một phần kế hoạch tác động vào thời tiếtKhí tượng thủy vănCấp Bộ, Ngành3
11Thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiếtKhí tượng thủy vănCấp Bộ, Ngành3
12Xin phép trao đổi thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, giám sát biển đổi khí hậu với tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoàiKhí tượng thủy vănCấp Bộ, Ngành3