Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TRA CỨU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

STTTên dịch vụ côngLĩnh vựcCấp CQQLMức độ
1Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớnTài nguyên nướcCấp Bộ, Ngành3
2Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏTài nguyên nướcUBND Tỉnh, TP2
3Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 100.000 m³/ngày đêm trở lênTài nguyên nướcCấp Bộ, Ngành2
4Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêmTài nguyên nướcUBND Tỉnh, TP2
5Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3000m³/ngày đêm trở lênTài nguyên nướcCấp Bộ, Ngành2
6Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3000m³/ngày đêm trở lênTài nguyên nướcCấp Bộ, Ngành2
7Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khácTài nguyên nướcUBND Tỉnh, TP2
8Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 30.000m³/ngày đêm trở lên đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng từ 3.000m³/ngày đêm trở lên đối với các hoạt động khácTài nguyên nướcCấp Bộ, Ngành2
9Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đấtTài nguyên nướcUBND Tỉnh, TP2
10Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớnTài nguyên nướcCấp Bộ, Ngành3
11Cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 100.000 m3/ngày đêm trở lênTài nguyên nướcCấp Bộ, Ngành3
12Cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lênTài nguyên nướcCấp Bộ, Ngành3
13Cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 2 m3/giây trở lên; phát điện với công suất lắp máy từ 2.000 kw trở lên; cho các mục đích khác với lưu lượng từ 50.000 m3/ngày đêm trở lênTài nguyên nướcCấp Bộ, Ngành3
14Cấp lại giấy phép tài nguyên nướcTài nguyên nướcUBND Tỉnh, TP2
15Cấp lại giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 30.000m3/ngày đêm trở lên đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; lưu lương từ 3.000m3/ngày đêm trở lên đối với các hoạt động khácTài nguyên nướcCấp Bộ, Ngành3
16Cấp lại giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên​Tài nguyên nướcCấp Bộ, Ngành3
17Cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏTài nguyên nướcUBND Tỉnh, TP2
18Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nướcTài nguyên nướcUBND Tỉnh, TP2
19Điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớnTài nguyên nướcCấp Bộ, Ngành3
20Gia hạn giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớnTài nguyên nướcCấp Bộ, Ngành3