Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TRA CỨU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

STTTên dịch vụ côngLĩnh vựcCấp CQQLMức độ
1Cấp chứng chỉ quản lý CTNHMôi trườngCấp Bộ, Ngành2
2Cấp điều chỉnh Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộMôi trườngCấp Bộ, Ngành2
3Cấp điều chỉnh Giấy phép xử lý chất thải nguy hạiMôi trườngCấp Bộ, Ngành3
4Cấp gia hạn Giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải tại Việt NamMôi trườngCấp Bộ, Ngành3
5Cấp gia hạn Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộMôi trườngCấp Bộ, Ngành2
6Cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi genMôi trườngCấp Bộ, Ngành3
7Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trườngMôi trườngCấp Bộ, Ngành4
8Cấp Giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải tại Việt NamMôi trườngCấp Bộ, Ngành4
9Cấp Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trườngMôi trườngCấp Bộ, Ngành4
10Cấp giấy phép tiếp cận nguồn genMôi trườngCấp Bộ, Ngành3
11Cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hạiMôi trườngCấp Bộ, Ngành3
12Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (cấp Trung Ương)Môi trườngCấp Bộ, Ngành4
13Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất - Cấp Địa phươngMôi trườngUBND Tỉnh, TP2
14Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự ánMôi trườngUBND Tỉnh, TP2
15Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự ánMôi trườngCấp Bộ, Ngành3
16Cấp lại chứng chỉ quản lý CTNHMôi trườngCấp Bộ, Ngành2
17Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường_Trường hợp hồ sơ không còn giá trị (quá 06 tháng kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ)Môi trườngCấp Bộ, Ngành4
18Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộMôi trườngCấp Bộ, Ngành2
19Cấp lại giấy phép xử lý chất thải nguy hạiMôi trườngCấp Bộ, Ngành3
20Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (trong trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng)Môi trườngCấp Bộ, Ngành4