Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TRA CỨU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

STTTên dịch vụ côngLĩnh vựcCấp CQQLMức độ
1Cấp chứng chỉ quản lý CTNHMôi trườngCấp Bộ, Ngành2
2Cấp chứng chỉ tư vấn đánh giá môi trường chiến lượcMôi trườngCấp Bộ, Ngành2
3Cấp chứng chỉ tư vấn đánh giá tác động môi trườngMôi trườngCấp Bộ, Ngành2
4Cấp điều chỉnh Giấy phép hành nghề quản lý CTNHMôi trườngCấp Bộ, Ngành2
5Cấp điều chỉnh Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộMôi trườngCấp Bộ, Ngành2
6Cấp điều chỉnh Giấy phép xử lý CTNHMôi trườngCấp Bộ, Ngành2
7Cấp gia hạn Giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải tại Việt NamMôi trườngCấp Bộ, Ngành2
8Cấp gia hạn Giấy phép hành nghề quản lý CTNHMôi trườngCấp Bộ, Ngành2
9Cấp gia hạn Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộMôi trườngCấp Bộ, Ngành2
10Cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi genMôi trườngCấp Bộ, Ngành2
11Cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi genMôi trườngCấp Bộ, Ngành2
12Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trườngMôi trườngCấp Bộ, Ngành3
13Cấp Giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải tại Việt NamMôi trườngCấp Bộ, Ngành2
14Cấp Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trườngMôi trườngCấp Bộ, Ngành2
15Cấp giấy phép khai thác loài động vật hoang dã, thực vật hoangMôi trườngCấp Bộ, Ngành2
16Cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen đối với loài được ưu tiên bảo vệMôi trườngCấp Bộ, Ngành2
17Cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộMôi trườngCấp Bộ, Ngành2
18Cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại (CTNH)Môi trườngCấp Bộ, Ngành3
19Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuấtMôi trườngCấp Bộ, Ngành2
20Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuấtMôi trườngUBND Tỉnh, TP2