Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TRA CỨU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

STTTên dịch vụ côngLĩnh vựcCấp CQQLMức độ
1Cấp Thư phê duyệt Văn kiện thiết kế chương trình hoạt động (PoA-DD) theo CDMBiến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành2
2Cấp Thư phê duyệt Văn kiện thiết kế dự án (PDD) theo CDMBiến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành2
3Cấp Thư xác nhận Tài liệu ý tưởng dự án (PIN) theo Cơ chế phát triển sạch (CDM)Biến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành3
4Cấp tín chỉ cho dự án JCMBiến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành3
5Công nhận Bên thứ ba (TPE) của dự án JCMBiến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành3
6Đăng ký và phê duyệt dự án thuộc cơ chế JCMBiến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành3
7Điều chỉnh nội dung Thư phê duyệt PDD hoặc PoA-DDBiến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành2
8Gia hạn Thư phê duyệt PDD hoặc PoA-DDBiến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành2
9Hủy đăng ký hoặc thôi không tham gia dự án JCMBiến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành3
10Hủy yêu cầu cấp tín chỉ cho dự án JCMBiến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành3
11Phê duyệt phương pháp luận/ phê duyệt phương pháp luận sửa đổi, bổ sungBiến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành3
12Phê duyệt tài liệu thiết kế dự án sửa đổi, bổ sungBiến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành3
13Tự nguyện rút công nhận Bên thứ ba (TPE) của dự án JCMBiến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành3