Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TRA CỨU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

STTTên dịch vụ côngLĩnh vựcCấp CQQLMức độ
1Gia hạn Quyết định giao khu vực biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành2
2Gia hạn Quyết định giao khu vực biểnBiển và hải đảoUBND Tỉnh, TP2
3Giao khu vực biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành2
4Giao khu vực biểnBiển và hải đảoUBND Tỉnh, TP2
5Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành2
6Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biểnBiển và hải đảoUBND Tỉnh, TP2
7Thu hồi khu vực biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành2
8Thu hồi khu vực biểnBiển và hải đảoUBND Tỉnh, TP2
9Trả lại khu vực biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành2
10Trả lại khu vực biểnBiển và hải đảoUBND Tỉnh, TP2