Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TRA CỨU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

STTTên dịch vụ côngLĩnh vựcCấp CQQLMức độ
1Giao khu vực biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành2
2Gia hạn Quyết định giao khu vực biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành2
3Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành2
4Trả lại khu vực biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành2
5Thu hồi khu vực biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành2
6Giao khu vực biểnBiển và hải đảoUBND Tỉnh, TP2
7Gia hạn Quyết định giao khu vực biểnBiển và hải đảoUBND Tỉnh, TP2
8Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biểnBiển và hải đảoUBND Tỉnh, TP2
9Trả lại khu vực biểnBiển và hải đảoUBND Tỉnh, TP2
10Thu hồi khu vực biểnBiển và hải đảoUBND Tỉnh, TP2
11Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường Biển và Hải đảoBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành3
12Cấp quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt NamBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành3
13Sửa đổi, bổ sung quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt NamBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành3
14Gia hạn quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt NamBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành3
15Cấp lại quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt NamBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành3
16Cấp giấy phép nhận chìm ở biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành3
17Cấp lại giấy phép nhận chìm ở biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành3
18Sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành3
19Gia hạn giấy phép nhận chìm ở biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành3
20Trả lại giấy phép nhận chìm ở biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành3