Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TRA CỨU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

STTTên dịch vụ côngLĩnh vựcCấp CQQLMức độ
1Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm xãĐất đaiUBND Quận, Huyện2
2Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm_Trường hợp chưa thành lập văn phòng đăng ký đất đaiĐất đaiUBND Tỉnh, TP2
3Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm_Trường hợp đã thành lập văn phòng đăng ký đất đaiĐất đaiUBND Tỉnh, TP2
4Cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồĐo đạc và bản đồCấp Bộ, Ngành3
5Cấp chứng chỉ quản lý CTNHMôi trườngCấp Bộ, Ngành2
6Cấp điều chỉnh Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộMôi trườngCấp Bộ, Ngành2
7Cấp điều chỉnh Giấy phép xử lý chất thải nguy hạiMôi trườngCấp Bộ, Ngành3
8Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtĐất đaiUBND Quận, Huyện2
9Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtĐất đaiUBND Tỉnh, TP2
10Cấp gia hạn Giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải tại Việt NamMôi trườngCấp Bộ, Ngành2
11Cấp gia hạn Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộMôi trườngCấp Bộ, Ngành2
12Cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi genMôi trườngCấp Bộ, Ngành3
13Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trườngMôi trườngCấp Bộ, Ngành3
14Cấp Giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải tại Việt NamMôi trườngCấp Bộ, Ngành4
15Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầuĐất đaiUBND Quận, Huyện2
16Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu_Trường hợp chưa thành lập văn phòng đăng ký đất đaiĐất đaiUBND Tỉnh, TP2
17Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu_Trường hợp đã thành lập văn phòng đăng ký đất đaiĐất đaiUBND Tỉnh, TP2
18Cấp Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trườngMôi trườngCấp Bộ, Ngành4
19Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớnTài nguyên nướcCấp Bộ, Ngành3
20Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏTài nguyên nướcUBND Tỉnh, TP2