Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TRA CỨU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trườngMôi trường
2Cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại (CTNH)Môi trường
3Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (cấp Trung Ương)Môi trường
4Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án (cấp Trung Ương)Môi trường
5Chứng nhận, chứng nhận lại nhãn sinh thái cho các sản phẩm thân thiện với môi trườngMôi trường
6Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lượcMôi trường
7Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (cấp Trung Ương)Môi trường
8Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết (cấp Trung Ương)Môi trường
9Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt) (cấp Trung Ương)Môi trường
10Xin ý kiến việc điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch (đối với trường hợp điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và điều chỉnh theo hướng không làm gia tăng)Môi trường