Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TRA CỨU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Cấp điều chỉnh Giấy phép xử lý chất thải nguy hạiMôi trường
2Cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi genMôi trường
3Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trườngMôi trường
4Cấp Giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải tại Việt NamMôi trường
5Cấp Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trườngMôi trường
6Cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộMôi trường
7Cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hạiMôi trường
8Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuấtMôi trường
9Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (cấp Trung Ương)Môi trường
10Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường_Trường hợp hồ sơ không còn giá trị (quá 06 tháng kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ)Môi trường
11Cấp lại giấy phép xử lý chất thải nguy hạiMôi trường
12Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (trong trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng)Môi trường
13Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp GXN hết hạn)Môi trường
14Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn)Môi trường
15Chấp thuận sử dụng dung dịch khoan nền không nướcMôi trường
16Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án (cấp Trung Ương)Môi trường
17Chứng nhận, chứng nhận lại nhãn sinh thái cho các sản phẩm thân thiện với môi trườngMôi trường
18Điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trườngMôi trường
19Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trườngMôi trường
20Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lượcMôi trường