Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STTTên thủ tụcLĩnh vựcCấp CQQLMức độ
1Cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùngKhí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành2
2Cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùngKhí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậuUBND Tỉnh, TP2
3Cấp lại giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùngKhí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành2
4Cấp lại giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùngKhí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậuUBND Tỉnh, TP2
5Cấp Thư phê duyệt Văn kiện thiết kế chương trình hoạt động (PoA-DD) theo CDMKhí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành2
6Cấp Thư phê duyệt Văn kiện thiết kế dự án (PDD) theo CDMKhí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành2
7Cấp Thư xác nhận Tài liệu ý tưởng dự án (PIN) theo Cơ chế phát triển sạch (CDM)Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành2
8Cấp tín chỉ cho dự án JCMKhí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành2
9Công nhận TPEKhí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành2
10Đăng ký và phê duyệt dự án thuộc cơ chế JCMKhí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành2
11Điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùngKhí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành2
12Điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùngKhí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậuUBND Tỉnh, TP2
13Điều chỉnh nội dung Thư phê duyệt PDD hoặc PoA-DDKhí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành2
14Gia hạn giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùngKhí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành2
15Gia hạn giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùngKhí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậuUBND Tỉnh, TP2
16Gia hạn Thư phê duyệt PDD hoặc PoA-DDKhí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành2
17Hủy đăng ký hoặc thôi không tham gia dự án JCMKhí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành2
18Hủy yêu cầu cấp tín chỉ cho dự án JCMKhí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành2
19Phê duyệt phương pháp luận/ phê duyệt phương pháp luận sửa đổi, bổ sungKhí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành2
20Phê duyệt tài liệu thiết kế dự án sửa đổi, bổ sungKhí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành2