Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TRA CỨU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồĐo đạc, bản đồ
2Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồĐo đạc, bản đồ
3Cấp giấy phép khai thác khoáng sản cấp bộĐịa chất và khoáng sản
4Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản cấp bộĐịa chất và khoáng sản
5Cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồĐo đạc, bản đồ
6Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự ánMôi trường
7Gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồĐo đạc, bản đồ
8Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sảnĐịa chất và khoáng sản
9Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sảnĐịa chất và khoáng sản
10Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lượcMôi trường
11Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cấp bộ ngànhMôi trường
12Thu hồi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồĐo đạc, bản đồ
13Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sảnĐịa chất và khoáng sản
14Xin ý kiến việc điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch (đối với trường hợp điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và điều chỉnh theo hướng không gia tăng hoặc gia tăng Môi trường