Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TRA CỨU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Cấp giấy phép khai thác khoáng sảnĐịa chất và khoáng sản
2Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản cấp bộĐịa chất và khoáng sản
3Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản cấp bộĐịa chất và khoáng sản
4Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản cấp bộĐịa chất và khoáng sản